Ne koristim elektroničku poštu, niti se dopisujem.
Ne odgovaram, ako je zadatak prekompliciran.
Napišite zadatak, nadimak i vrstu škole!
Rješenja su na Matka - 7 ili Fizika - 7.
Poslije pogledajte u Pismohrana.


Free Essay essay writing answering service Free Counter
Counter Free

mhalapa@gmail.com - mhalapa@hotmail.com
mlhalapa@net.hr - mlhalapa@yahoo.com