Ne koristim elektroničku poštu, niti se dopisujem.
Ne odgovaram, ako je zadatak prekompliciran.
Napišite zadatak, nadimak i vrstu škole!
Rješenja su u Matka - 5 ili Fizika - 5.
Zatim gledati u Pismohrana.


Free Essay essay writing answering service Free Counter
Counter Free
                       www.halapa.com                       

web counter free

mhalapa@gmail.com - mhalapa@hotmail.com
mlhalapa@net.hr - mlhalapa@yahoo.com
Bjelovar, 24. veljače 2017.