Share

 Ne znate riješiti zadatak? Pošaljite e-mail!

    Molim napišite samo nadimak i vrstu škole. Detaljno ću Vam objasniti postupak rješavanja zadatka.
    Šaljite mailom pitanja i pratite ovu web stranicu.
    Pazite na zagrade, razlomke, potencije, indekse, korijene. Javite se što prije kako bih Vam na vrijeme odgovorio!


                              POŠTA   


    Ne obvezujem se riješiti zadatak, ako nemam vremena ili je zadatak prekompliciran pa treba puno objašnjavati!

Matka Pismohrana »

Fizika Pismohrana »

Članci Matematika »

Knjiga gostiju »