Napišite zadatak, nadimak i vrstu škole!
Ne odgovaram, ako je zadatak prekompliciran.
Ne koristim elektroničku poštu, niti se dopisujem.
Rješenja su na Matka - 7 ili Fizika - 7.
Poslije pogledajte pod Pismohrana.
Bjelovar, 27. listopada 2016.


Copyright © 2010. - 2016. prof. Mladen Halapa, Bjelovar, Hrvatska.
This website helps secondary - school pupils to learn mathematics and physics.

Tražilica zadataka


Upišite pojam ili nekoliko početnih riječi zadatka na:


Free Essay essay writing answering service Free Counter
Counter Free

mlhalapa@net.hr
mhalapa@gmail.com
mhalapa@hotmail.com