Ne koristim elektroničku poštu, niti se dopisujem.
Ne odgovaram, ako je zadatak prekompliciran.
Napišite zadatak, nadimak i vrstu škole!
Rješenja su u Matka - 5 ili Fizika - 5.
Zatim tražiti u Pismohrani.

Bjelovar, 27. svibnja 2017.
Šaljite zadatke na sljedeće adrese:
mlhalapa@net.hr - mhalapa@gmail.com
mlhalapa@yahoo.com - mhalapa@hotmail.com

Free Essay essay writing answering service Free Counter
Counter Free