Unesite znamenke 4, 5, 6, 7, 8 i 9 tako da zbroj svake
vodoravne, okomite i dijagonalne crte bude isti broj.


      3      
  1          
          2  

Popunite prazne kvadrate tako da zbroj svake
vodoravne, okomite i dijagonalne linije bude 33.


      1      
  9     11     13  
      21      

Koji brojevi nedostaju?

16 , 12 , 20 , 8 , 24 , 4 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

2 , 3 , 2 , 5 , 2 , 7 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

1 , 4 , 7 , 10 , 13 , 16 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

2 , 3 , 4 , 6 , 6 , 9 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

55 , 34 , 21 , 13 , 8 , 5 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

2 , 3 , 4 , 5 , 5 , 4 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

5 , 7 , 9 , 7 , 9 , 11 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

1 , 3 , 1 , 6 , 1 , 9 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

1 , 2 , 3 , 2 , 3 , 4 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

2 , 6 , 11 , 17 , 24 , 32 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

15 , 2 , 30 , 3 , 90 , 4 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

16 , 4 , 12 , 8 , 8 , 12 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

10 , 10 , 10 , 12 , 8 , 10 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

8 , 8 , 8 , 7 , 8 , 9 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

30 , 23 , 17 , 12 , 8 , 5 , ? , ?

Koji brojevi nedostaju?

20 , 17 , 26 , 14 , 32 , 11 , ? , ?

Koji broj nedostaje?

35 , 48 , 63 , 80 , ?

Koji broj nedostaje?

3 , 5 , 4 , 4 , 5 , 3 , 6 , ?

Koji broj nedostaje?

3 , 10 , 16 , 21 , ?

Koji broj nedostaje?

118 , 141 , 166 , 193 , 222 , ?

Koji broj nedostaje?

7 , 5 , 9 , 7 , 11 , ?

Koji broj nedostaje?

146 , 255 , 366 , 479 , 684 , ?

Koji broj nedostaje?

4 , 11 , 25 , 53 , ?

Koji broj nedostaje?

92 , 74 , 46 , 22 , ?

Koji broj nedostaje?

2 , 5 , 4 , 6 , 7 , ?

Koji broj nedostaje?

5 , 7 , 11 , 19 , ?

Koji broj nedostaje?

6 , 9 , 15 , 27 , ?


Koji broj nedostaje?

  1     2     5  
  2     1     6  
  3     4     ?  


Koji broj nedostaje?

  3     4     3  
  5     1     2  
  7     ?     9  


Koji broj nedostaje?

  3     4     3  
  5     1     2  
  7     2     ?  


Koji broj nedostaje?

  1     0     8  
  1     2     0  
  1     3     ?  


Koji broj nedostaje?

  5     6     3  
  9     11     5  
  17     21     ?  


Koji broj nedostaje?

  7     12     10  
  9     16     15  
  4     18     ?  


Koji broj nedostaje?

  2     3     4  
  35     56     6  
  22     14     ?  


Ivica ima sat koji svakog sata brza za 1 sekundu, a
Maričin sat svakog sata kasni sekundu i pol.
Ako su jednog dana oba pokazivala 12 sati,
kad će opet pokazivati isto vrijeme?
Koji broj nedostaje?

42 , 30 , 20 , 12 , 6 , ?

Koji broj nedostaje?

1 , 9 , 13 , 21 , ?

Koji broj nedostaje?

63 , 23 , 82 , 42 , 02 , 61 , ?

Jedan radnik iskopa grabu za 4 sata, drugi za 6 sati,
a treći radnik iskopa grabu za 8 sati.
Za koje će vrijeme zajedno iskopati pola grabe?Čovjek kupi vreću jabuka, ali kad je stigao doma
vidio je da su dvije trećine jabuka nagnječene,
da je polovica pljesniva, da je četvrtina i nagnječena
i pljesniva, te da je samo jedna potpuno dobra za jelo.
Koliko je jabuka bilo u vreći?
Koji broj nedostaje?

  9     5     1  
  4     3     8  
  2     7     ?  


Na livadi ima 5 crnih krava, 3 smeđe, 4 bijelo-smeđih,
6 crno-bijelih te 7 crno-smeđih. Koliko tih krava
može kazati da su barem pedeset posto slične ostatku stada?Koji broj nedostaje?

  1     2     4  
  2     3     7  
  3     4     ?  


Koji broj nedostaje?

  3     3     6  
  4     4     8  
  5     5     ?  


Koji broj nedostaje?

  4     3     7  
  5     2     7  
  6     1     ?  


Koji broj nedostaje?

  3     10     7  
  4     8     4  
  5     7     ?  


Koji broj nedostaje?

  1     3     3  
  2     3     6  
  3     3     ?  


Koji broj nedostaje?

  9     8     1  
  9     7     2  
  9     6     ?  


Koji broj nedostaje?

  1     4     6  
  2     3     7  
  3     2     ?  


Koji broj nedostaje?

  1     4     9  
  2     3     8  
  3     2     ?  


Koji broj nedostaje?

  4     1     6  
  5     2     9  
  6     3     ?  


Koji broj nedostaje?

  4     8     8  
  4     7     9  
  4     6     ?  


Koji broj nedostaje?

  9     4     7  
  8     4     8  
  7     4     ?  


Koji broj nedostaje?

  6     1     6  
  4     2     8  
  2     0     ?  


Koji broj nedostaje?

  4     2     8  
  4     4     4  
  4     8     ?  


Koji broj nedostaje?

  1     3     8  
  2     3     7  
  3     3     ?  


Koji broj nedostaje?

  3     2     7  
  3     3     6  
  3     4     ?  


Koji broj nedostaje?

  1     3     4  
  2     3     7  
  3     3     ?  


Koji broj nedostaje?

  1     3     3  
  2     2     8  
  3     1     ?  


Koji broj nedostaje?

  9     6     4  
  6     6     6  
  3     6     ?  


Koji broj nedostaje?

  4     8     4  
  3     9     9  
  2     6     ?  


Koji broj nedostaje?

  8     10     5  
  8     14     9  
  3     7     ?  


Koji broj nedostaje?

  8     9     1  
  16     ?     7  
  8     14     6  


Koji broj nedostaje?

  5     8     12  
  7     3     9  
  11     10     ?  


Za deset će godina zbroj godina Ane, Ivane,
njihove braće Marka i Antuna iznositi točno 100.
Koliku će vrijednost taj zbroj imati za sedam godina?

          

Koji broj nedostaje?

60 , 57 , 54 , 51 , 50 , ?

Koji broj nedostaje?

2 , 4 , 7 , 11 , 16 , ?

Koji broj nedostaje?

57 , ? , 18 , 15 , 5 , 2

Koji broj nedostaje?

? , 9 , 16 , 25 , 36

Koji broj nedostaje?

1 , 3 , 2 , ? , 3 , 7 , 4 , 9 , 5

Koji broj nedostaje?

? , 93 , 57 , 32 , 16 , 7 , 3

Koji broj nedostaje?

252 , 124 , 60 , 28 , 12 , ?
Od šest brojeva u nizu jedan
ne pripada tom nizu. Izbacite uljeza!

2 , 4 , 6 , 9 , 13 , 18
Od šest brojeva u nizu jedan
ne pripada tom nizu. Izbacite uljeza!

10 , 12 , 14 , 15 , 17 , 20
Od šest brojeva u nizu jedan
ne pripada tom nizu. Izbacite uljeza!

2 , 4 , 6 , 7 , 8 , 10
Od šest brojeva u nizu jedan
ne pripada tom nizu. Izbacite uljeza!

2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 48
Od šest brojeva u nizu jedan
ne pripada tom nizu. Izbacite uljeza!

27 , 24 , 21 , 20 , 18 , 15
Od šest brojeva u nizu jedan
ne pripada tom nizu. Izbacite uljeza!

5 , 9 , 7 , 7 , 9 , 4
Od šest brojeva u nizu jedan
ne pripada tom nizu. Izbacite uljeza!

14 , 19 , 24 , 28 , 29 , 34
Od šest brojeva u nizu jedan
ne pripada tom nizu. Izbacite uljeza!

25 , 29 , 27 , 27 , 29 , 24
Od šest brojeva u nizu jedan
ne pripada tom nizu. Izbacite uljeza!

11 , 25 , 39 , 45 , 53 , 67
Od šest brojeva u nizu jedan
ne pripada tom nizu. Izbacite uljeza!

1 , 8 , 2 , 8 , 3 , 9
Od šest brojeva u nizu jedan
ne pripada tom nizu. Izbacite uljeza!

2 , 5 , 7 , 12 , 19 , 33
Od šest brojeva u nizu jedan
ne pripada tom nizu. Izbacite uljeza!

37 , 33 , 29 , 27 , 25 , 21
Od šest brojeva u nizu jedan
ne pripada tom nizu. Izbacite uljeza!

9 , 2 , 8 , 3 , 5 , 4
Od šest brojeva u nizu jedan
ne pripada tom nizu. Izbacite uljeza!

22 , 16 , 9 , 2 , - 5 , - 12
Od šest brojeva u nizu jedan
ne pripada tom nizu. Izbacite uljeza!

2 , 27 , 4 , 9 , 8 , 1
Od šest brojeva u nizu jedan
ne pripada tom nizu. Izbacite uljeza!

0.8 , 0.4 , 0.2 , 0.1 , 0.5 , 0.05Kocka duljine stranice (brida) 1 m sadrži 1000 litara vode.
Koliko litara vode sadrži kocka kojoj je duljina brida 5 dm?

Prvo uzmite 1000 i dodajte 40. Zatim dodajte još 1000.
Sada dodajte 30. Dodajte opet 1000.
Nakon toga dodajte 20. A sada dodajte još 1000.
Zatim dodajte 10. Koliko je to ukupno?

+


U vlaku se nalazi sedmorica dječaka.
Svaki dječak ima sedam torbi.
U svakoj torbi je sedam mačaka.
Svaka mačka ima 7 mačića.
Svaka mačka ima 4 noge.
Koliko noga se nalazi u vlaku?

U zapisu brojeva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stavite između nekih
brojki znak za zbrajanje + i znak za oduzimanje - tako
da se dobije izraz čija će vrijednost biti 100.


Ana, Tea i Petar pronašli su ispod bora različite darove:
lutku, klizaljke i plišanog medu. Možete li otkriti tko je dobio koji dar?

1. Djevojčica je dobila lutku.
2. Ana nije dobila klizaljke.
3. Ni Petar, ni Tea nisu dobili plišanog medu.Ivana, Maja i Filip jedu različita jela za doručak:
tost, kobasice i jaja. Što doručkuje koji od njih?

1. Ivana za doručak jede ili jaja ili tost.
2. Samo Maja i Filip jedu meso za doručak.
3. Filip danas ne jede niti kobasice, niti tost.
Imate devet vreća. U osam vreća su zlatnici težine 10 g,
a u jednoj su svi težine 9 g. Kako pomoću jednog mjerenja
odrediti u kojoj vreći su lakši zlatnici?

natrag naprijed naslovnica matematika fizika članci

Copyright © 2012. - 2021. Mladen Halapa, Bjelovar, Hrvatska.
This website helps secondary - school pupils to learn mathematics and physics.