Letvu treba izrezati na 8 jednakih dijelova.
Koliko puta treba rezati letvu ?Četrdeset stupova ograde postavljeno je po ravnoj
crti na rastojanju 4 m jedan od drugog.
Kolika je duljina ograde ?
Roba mase 125 kg razmjerena je u 40 vrećica od 5 kg i 2 kg.
Koliko je kojih vreća ?Četrdeset i šest putnika prevozi se u 10 čamaca preko rijeke,
od kojih su neki sa 4, a neki sa 6 sjedišta.
Koliko je bilo čamaca svake vrste, ako su svi bili puni ?
Za numeriranje knjige bilo je potrebno 1128 znamenaka.
Koliko stranica ima knjiga ?
Vlak iz Zagreba za Bjelovar polazi točno u podne.
Njegova prosječna brzina je 60 km/h.
U istom trenutku kreće vlak iz Bjelovara za Zagreb.
Njegova prosječna brzina je 80 km/h.
Kad se vlakovi budu mimoilazila, koji će od njih biti bliži Bjelovaru?


Još prekjučer imao sam 10 godina, a iduće ću godine navršiti 13.
Je li to moguće?

Može li u jednom mjesecu biti 5 vikenda?
Među 27 jednakih kovanica jedna je teža od ostalih.
Možete li otkriti koja je teža koristeći vagu točno 3 puta?

Imate 4 slične lubenice.
Kako ćete vagati da bi ih poredali od najteže do najlakše?
Vagu možete koristiti 5 puta.
U kutiji nalazi se 20 jednakih kuglica različitih boja.
Ima 5 crvenih, 5 bijelih, 5 plavih i 5 crnih kuglica.
Kolika je vjerojatnost da se izvuče jedna od tih boja?


Anina majka ima četvero djece.
Prvo dijete zove se Travanj.
Drugo dijete zove se Svibanj.
Treće dijete zove se Lipanj.
Kako se zove četvrto dijete?


U košari je 12 crnih i 12 bijelih čarapa.
Koliko čarapa trebate izvaditi da biste
imali jedan par čarapa iste boje?

Na jednom su papiru napisana tri broja,
a na drugom su papiru napisani zbrojevi po dvaju od tih brojeva.
Što piše na prvom papiru, ako na drugom piše : 7, 10 i 13?

U prodavaonici namještaja nalazi se 14 kancelarijskih stolova
s jednom, dvjema i trima ladicama.
Ukupno u tim stolovima ima 25 ladica.
Stolova s jednom ladicom ima koliko i stolova sa dvije i tri ladice zajedno.
Koliko ima stolova s tri ladice?

U koverti su od papira izrezani kvadrati, krugovi i trokuti - ukupno 7.
Kvadrata ima triput više nego trokuta.
Koliko ima u koverti krugova?Koliko ima dvoznamenkastih brojeva
kojima je zbroj znamenaka najviše tri?

U sanduku se nalazi sto jabuka četiriju vrsta,
svake vrste podjednako. Koliki najmanji broj jabuka treba uzeti
(ne gledajući ih) da bi među jabukama bilo
najmanje 10 jabuka iste vrste?


U autobusu se nalazi sedmorica dječaka.
Svaki dječak ima sedam torbi.
U svakoj torbi je sedam velikih mačaka.
Svaka velika mačka ima 7 malih mačića.
Svaka mačka ima 4 noge.
Koliko noga se nalazi u autobusu?Ako dvije jabuke imaju masu koliko i tri kruške,
a četiri kruške koštaju koliko i tri jabuke,
jesu li skuplje kruške ili jabuke ?
Prvi učenik govori drugom: “Ako mi posudiš polovicu svog novca,
možem kupiti jednu olovku”. Drugi učenik odgovara:
”Ako ti meni posudiš polovicu svoga novca,
ja možem kupiti dvije olovke”.
Koliko je novaca imao prvi učenik?

Liječnik je odredio bolesniku uzimanje tablete svakih pola sata.
Za koje će vrijeme bolesnik popiti pet tableta?


Na koliko se načina od 6 jabuka može uzeti 2 jabuke?

Brat i sestra su prije 8 godina imali zajedno 8 godina.
Koliko će godina imati zajedno poslije 8 godina?

Svi prirodni brojevi napisani su redom jedan iza drugog:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itd.
Koji broj u tom zapisu stoji na stotom mjestu?


...Koliko se puta uporabi svaka znamenka
za pisanje svih dvoznamenkastih brojeva?


, , , , , , , , , .Turistička je zajednica ugovorila ljetovanje za 1488 osoba.
Na svakih 11 stranih izbrojila je 5 domaćih gostiju.
Koliko je bilo stranih, a koliko domaćih turista?U 6 sati mala i velika kazaljka na satu zatvaraju ispruženi kut.
Kada će prvi put nakon 6 sati mala i velika kazaljka na satu
opet zatvarati ispruženi kut?
Vlak se kreće brzinom 4 m/s. Ptica leti brzinom 12 m/s.
Za 60 sekundi preletjela je od kraja do početka vlaka i natrag.
Koliko je dugačak vlak?


Kako će se promijeniti oplošje,
a kako obujam kocke ako se
duljina njezina brida poveća 5 puta?Temelj zgrade je kvadrat opsega 86.4 m.
Oko zgrade vodi betonirana staza široka 1 m.
Kolika je površina te staze?

Koliko je puta veći deset puta veći broj od
zadanog od deset puta manjeg broja od zadanog?


Koliko je znamenaka potrebno da se ispišu
svi prirodni brojevi manji od 101?

Skupina djece u krugu sjedi na stolicama označenim brojevima 1, 2, 3, ... .
Petar sjedi na stolici označenoj brojem 11, točno nasuprot Mariji koja
sjedi na stolici označenoj brojem 4. Koliko stolica ima u krugu?Ako Maja kupi 10 jaja ostat će joj 1 kuna,
a ako kupi 12 jaja nedostajat će joj 2 kune.
Kolika je cijena jednog jajeta?

Čovjek stoji ispred portreta. Gleda sliku i kaže:
- Braće i sestara nemam. Od ovog čovjeka otac, mojega je oca sin.
Tko je na slici?
Koji se sve brojevi od 1 do 10 mogu dobiti sa četiri
petice pomoću četiri osnovne računske operacije i zagrada?


                     

Tri mačke za tri minute ulove tri miša.
Koliko mačaka za 100 minuta ulovi 100 miševa?       

Koliko je teška riba ako je njezina
glava zajedno s trupom teška 10 kg,
težina trupa s repom iznosi 8 kg,
a glave i repa 6 kg?
Kako prerezati rođendansku tortu na 16 dijelova,
ali tako da je prerežete svega 5 puta?

Helena baca lopticu svome psu Flokiju, a on trči za njom.
U trenutku kad je Floki prešao četvrtinu puta i još 2 metra,
do loptice mu je ostalo još polovica puta i 3 metra.
Koliko je daleko Helena bacila lopticu?

Digitalna ura pokazuje vrijeme 20 : 07.
Koliko najmanje vremena treba proći da bi se
na uri pojavile iste četiri znamenke,
ne nužno u istom poretku?
Koliko je znamenaka potrebno da se ispišu
svi prirodni brojevi manji od 101?


      Za 4 skoka klokanu treba 6 sekundi.
Koliko mu sekundi treba za 10 skokova?

Branko, koji je stariji od Petra
jednu godinu i jedan dan, rođen je 1. siječnja 2002.
Kada je Petrov rođendan?

Broj 12 izrazite sa četiri devetke.


, , ,

Ako bi se jabuke stavljale u sanduke po 6 kg,
onda bi 8 kg jabuka bilo više, a ako bi stavljali po 8 kg,
onda bi još moglo stati 6 kg jabuka.
Koliko je bilo sanduka i koliko jabuka?

Koliko ima troznamenkastih brojeva koji su djeljivi brojem 5?

Broj pedeset i pet izrazi sa pet četvorki.


, , , ,Jedan radnik može završiti posao za 4 sata,
a drugi za 12 sati. Za koje vreme bi obavili taj posao radeći zajedno?U mračnoj sobi nalazi se 8 pari šlapa.
Koliko šlapa treba uzeti da bi se među njima našla bar dva para šlapa?

Jedan broj je za 7 manji od drugog i iznosi tri njegove četvrtine.
Koji su to brojevi?Vanda reže papir u obliku kvadrata opsega 20 cm
na dva pravokutnika od kojih jedan ima opseg 16 cm.
Koliki je opseg drugog pravokutnika?


U jednom mjesecu tri srijede padaju u parne datume.
Koji dan u tjednu je 18. dan toga mjeseca?


Je li moguće pomicati konja na šahovskoj ploči tako da
se krene od donjeg lijevog polja a završi u gornjem desnom i
da se pritom na svako polje šahovske ploče stane točno jednom?


Prvog dana ljeta, na jezeru se rascvao prekrasan lopoč.
Svaki dan nakon toga, broj lopoča bi se udvostručio.
Dvadesetog dana cijelo je jezero bilo prekriveno lopočima.
Kojeg je dana točno pola jezera bilo prekriveno lopočima?


Ako ti doktor da 3 tablete da popiješ po jednu svakih pola sata,
koliko će vremena proći dok popiješ sve tri tablete?


Natječeš se u trčanju i u jednom trenutku
prelaziš drugog po redu trkača.
Na kojem si sad mjestu?


Imate 2 kante - jednu od 3 litre i drugu od 5 litara.
Pomoću njih morate izmjeriti točno četiri litre vode.


Svako dijete u obitelji ima najmanje 3 brata i najmanje 3 sestre.
Koji je najmanji broj djece u obitelji, a da su ispunjeni zadani uvjeti?

Jedan je istraživač odlučio prijeći pustinju, ali je otkrio da mu za
prelazak treba 6 dana, a jedan čovjek može nositi rezerve samo za četiri
dana. Koliko najmanje ljudi treba uzeti sa sobom da prijeđe pustinju?Netko je upitao stočara na sajmu: - Koliko imate ovaca u svom stadu?
On je odgovorio: - Danas sam kupio 30 ovaca i sada ih je tri puta
više nego što ih je bilo prije toga. Koliko ovaca ima stočar?Neki su voćnjak jabuka napale lisne uši i svakog dana bilo je dvostruko
više zaraženih voćaka nego dan prije. Za šest dana cijeli je voćnjak bio zaražen.
Za koliko je dana bilo zaraženo pola voćnjaka?


Ako dvije naranče teže isto koliko i tri banane, a četiri banane imaju
istu cijenu kao i tri naranče, što je skuplje? Naranče ili banane?U svakoj velikoj kutiji nalazi se toliko malih kutija koliko ukupno ima
velikih kutija. Koliko ima velikih kutija, ako ukupno imamo 870 kutija?Elza se igra s 5 kocki i 3 tetraedra.
Koliko strana imaju sva ta tijela?
Mačak Felix je ulovio 12 riba u 3 dana.
Svakog sljedećeg dana je ulovio više riba nego prethodnog.
Trećeg dana je ulovio manje riba nego prvog i drugog dana zajedno.
Koliko je riba ulovio Felix treći dan?U mojoj ulici ima 17 kuća.
Moja kuća ima broj 12 i zadnja je s parne strane.
Moj bratić živi u zadnjoj kući s neparne strane.
Koji je njegov broj?Marko gađa u metu. Pogađa samo u polja 5, 8, 10.
U polja 8 i 10 pogađa isti broj puta.
Na kraju ima 99 bodova, s tim da je četvrtina strjelica promašila metu.
Koliko je puta Marko gađao metu?Ako Maja kupi 10 jaja ostat će joj 1 kn,
a ako kupi 12 jaja nedostajat će joj 2 kn.
Kolika je cijena jednog jajeta?


Koji sve prirodni brojevi podijeljeni
brojem 15 daju količnik jednak ostatku?


    
U kinodvorani je 490 posjetitelja.
Na svake 4 žene dolaze 3 muškarca.
Koliko je bilo žena, a koliko muškaraca?


Pavao je rođen na Anin treći rođendan.
Koliko je star Pavao ako je Ana dva
puta starija od njega?


   
Na stolu se nalaze trokuti i četverokuti.
Svi likovi zajedno imaju točno 17 vrhova.
Koliko je trokuta na stolu?


   
U krletki je 5 papiga. Prosječna im je cijena bila 6000 kn.
Jednog dana najljepša je odletjela.
Sada je prosječna cijena preostalih papiga 5000 kn.
Koja je cijena papige koja je pobjegla?Mama nosorog ima masu 1480 kg i duga je 315 cm.
Njezin mladunac dug je 76 cm.
Kolika je masa mladog nosoroda?


Kako rasporediti 12 čunjeva u šest redova
da u svakom redu budu 4 čunja?Troje je djece pojelo ukupno 17 kolačića.
Andrija je pojeo više od svakog od ostalih.
Koliko je najmanje kolačića pojeo Andrija?

Ako Big Ben u 6 sati otkucava pet sekundi,
koliko otkucava u 12 sati?


Ako Ana vozi na posao brzinom 40 km/h kasnit će minutu,
a ukoliko vozi brzinom 45 km/h stići će minutu ranije.
Koliko daleko od posla stanuje Ana?


U nekom mjesecu tri su nedjelje bile s parnim datumom.
Koji je dan u tjednu bio 20. u tome mjesecu?

Na koliko se načina mogu obojiti polja šahovske ploče 3 x 3
s tri boje tako da u svakom retku i svakom stupcu budu sve tri boje?


Ako Jožek ide pješice u školu i vrati se autobusom,
na putu će provesti sat i pol. Ako ode u školu i vrati se autobusom,
onda na putu provede pola sata. Koliko mu je vremena
potrebno kako bi pješice otišao i vratio se iz škole?

          

Na odgovarajuća mjesta na lijevoj strani jednakosti
valja staviti znak +, tako da navedena jednakost bude točna.


    =    

Brat i sestra imaju zajedno 56 godina. Prije dvadeset godina
brat je imao triput više godina nego sestra.
Koliko godina sada ima brat, a koliko sestra?


Na tržnici mijenjaju 3 guske za 1 puru.
Cijena jedna pure i dviju gusaka je 30 kuna
veća nego cijena triju gusaka.
Kolika je cijena jedne pure?

      
Igor je od malih kocki počeo graditi jednu veliku kocku.
Koliko je malih kocki uporabio za gradnju velike kocke
za čiju je gradnju bio potreban najmanji mogući broj malih kocki?


Koliko košta 10 jednakih čokolada po punoj cijeni,
ako jedna od njih u pola cijene košta 5 kuna?
Pavao je rođen na Anin treći rođendan.
Koliko je star Pavao ako je Ana dva puta starija od njega?
Koliko postoji različitih kocki
kojima su tri strane plave, a tri crvene?
Tri utorka u mjesecu padaju na parne datume.
Na koji dan pada 21. dan u tom mjesecu?
Kada neki pozitivan broj kvadriramo,
on se uveća za 500%.
Koji je to broj?
Vrana i po ukrade dva i po prstena u tri i po dana.
Koliko prstenova ukrade 27 vrana u 28 dana?

Na lijevoj strani Duge ulice
nalaze se kućni brojevi 1, 3, 5, ... , 19.
Na desnoj strani iste ulice nalaze se kućni
brojevi 2, 4, 6, ... , 14.
Koliko kuća ima u Dugoj ulici?Vlak se sastoji od pet vagona - A, B, C, D i E.
Na koliko se načina može postaviti vlak tako
da je vagon A uvijek bliži lokomotivi od vagona B?
Od šest štapića (bez lomljenja i rezanja) načinite
figuru koja ima četiri jednakostranična trokuta.Od šest štapića (bez lomljenja i rezanja) načinite
figuru koja ima šest jednakostraničnih trokuta.Četiri čovjeka mogu sjediti za stolom kvadratnog oblika.
Za školsko slavlje učenici su složili zajedno 7 takvih stolova
u jedan dugački stol oblika pravokutnika. Koliko ljudi može
sjediti za takvim dugačkim stolom?
Digitalna ura pokazuje vrijeme 20:07.
Koliko najmanje vremena treba proći da bi se na uri pojavile
iste četiri znamenke, ne nužno u istom poretku?
Kako će se promijeniti oplošje, a kako obujam kocke
ako se duljina njezina brida poveća 5 puta?
natrag naprijed naslovnica matematika fizika članci

Copyright © 2012. - 2021. Mladen Halapa, Bjelovar, Hrvatska.
This website helps secondary - school pupils to learn mathematics and physics.