Pas trči brzinom 7 m/s, a zec 6 m/s.
Zec može stići do svoje rupe za 3 minute.
Može li pas sustići zeca ako je od njega udaljen 500 m ?


                             
Jedna cijev napuni bazen za 8 sati.
Otvori li se istodobno druga cijev, bazen će biti pun za 6 sati.
Za koje bi se vrijeme bazen napunio samo drugom cijevi ?


Dvije božje ovčice sletjele su na cvijet.
Jedna je imala četiri, a druga osam točkica.
Ubrzo im se pridružila još jedna. Koliko je ona imala točkica
ako je sada prosjek broja točkica jednak sedam?

           


Koza je na livadi zavezana užetom duljine 3.5 m.
U prva dva dana popasla je svu travu koju je mogla dosegnuti.
Koliku je površinu koza popasla treći dan ako smo joj toga dana uže otpustili za 60 cm?

Jan sprema jaja u kutije od 6 i kutije od 12 jaja.
Koliko najmanje kutija treba da bi spremio 66 jaja?Koliko puta na dan digitalni sat pokazuje
iste znamenke na sva četiri mjesta?
Koliko je sati ako je ovoga trenutka protekli
dio dana 5 puta veći od preostalog?Rep ribe ima masu 4 kg, glava onoliko koliko rep i pola tijela,
a tijelo koliko glava i rep zajedno.
Koliko kilograma ima riba?
U koliko će sati nakon podneva kazaljke
na uri prvi puta zatvoriti pravi kut?
Dva zupčanika, jedan s 80, a drugi sa 112 zubaca,
okreću se zahvaćajući jedan drugoga.
Ako se prvi okrene 35 puta,
koliko će se puta okrenuti drugi zupčanik?


U jednoj neprozirnoj kutiji nalazi se 20 jednakih kuglica različitih boja.
Tamo se nalazi 5 crvenih, 5 plavih, 5 žutih i 5 zelenih kuglica.
Koja je vjerojatnost da se izvadi jedna od tih boja?Mačka ima 7 mačića: bijelog, crnog, smeđeg, crno-bijelog,
smeđe-bijelog, crno-smeđeg i crno-smeđe-bijelog.
Na koliko načina možemo odabrati 4 mačića tako
da bilo koja dva od njih dijele boju?


Elza se igra s 5 kocaka i 3 tetraedra.
Koliko strana imaju sva ta tijela?

Mačak Felix ulovio je 12 riba u 3 dana.
Svakog sljedećeg dana ulovio je više riba nego prethodnog.
Trećeg je dana ulovio manje riba nego prvog i drugog
dana zajedno. Koliko je riba ulovio Felix treći dan?
Kotač automobila promjera je 60 cm.
Koliko se puta kotač okrene na putu od 9.42 km?
Na koliko se različitih načina možeš odjenuti
ako imaš troje hlače, pet majica i dvije kape?Iz kugle polumjera 30 cm izrežite najveću moguću kocku.
Koliki je postotak otpada?


      

Zbroj dvaju brojeva iznosi 4a, a njihova razlika 4b.
Koji su to brojevi?


                    

Gabrijela je viša od Arijane i niža od Tamare.
Ivica je viši od Krune i niži od Gabrijele.
Tko je najviši?Vilko ima jednako mnogo braće i sestara.
Njegova sestra Vilma ima dvostruko više braće od sestara.
Koliko djece ima u njihovoj obitelji?


Ako zidni sat tijekom 12 sati kasni 2 minute i 25 sekundi,
koliko će kasniti za 7 dana?Koliko je u gradskom autobusu bilo putnika
ako ih je na prvoj postaji izišlo 30, na drugoj ušlo 15,
na trećoj izišlo 20, a ušlo 5 i - sada ih je 70?Drvena kocka s bridom 3 cm po cijeloj je površini
obojena plavom bojom i razrezana na kockice brida 1 cm.
Koliko će kockica imati po dvije obojene strane?Grmovi ruža posađeni su s obje strane staze.
Udaljenost susjednih grmova iznosi 2 m.
Ako je staza duga 20 m, koliko je grmova ruža posađeno?
Koliko je puta veći deset puta veći broj
od zadanog od deset puta manjeg broja od zadanog?                                         
Baka šiva gumb s tri rupice.
Koliko puta treba provući iglu kroz rupice
ako želi da konac na jednoj strani gumba stvori trokut?

          

Na tržnici mijenjamo 3 guske za 1 puru.
Cijena jedne pure i dviju gusaka je 30 kuna
veća nego cijena triju gusaka.
Kolika je cijena jedne pure?


          


Mario gura autić po podu svoje sobe tako da svaki
put gura naprijed 20 cm, a onda 10 cm unatrag.
Koliko se autić udaljio od početne točke nakon 10 pomaka naprijed?
Pješak je prešao 1 km i polovinu ostatka puta.
Do cilja mu je preostalo prijeći trećinu cijeloga puta i još 1 km.
Kolika je bila duljina cijeloga puta?
Da bi se numerirale stranice neke knjige,
potrebno je 759 znamenaka.
Koliko stranica ima knjiga?
Brod od mjesta A do mjesta B plovi 10 sati,
a od mjesta B do mjesta A plovi 14 sati.
Koliko će vremena trebati splavi da dođe iz mjesta A do mjesta B?Imamo četiri prijenosna zupčanika u nizu.
Prvi ima 30 zubaca, drugi 15, treći 60 i zadnji 10.
Koliko će se puta okrenuti zadnji zupčanik
ako se prvi okrene jednom?Četiri čokolade koštaju 6 kn više od jedne čokolade.
Koliko košta jedna čokolada?
Jedan balon može podići košaru s najviše 80 kg tereta u njoj.
Dva takva balona zajedno mogu podići istu tu košaru
s najviše 180 kg tereta u njoj.
Koliko teži sama košara?


                    

Na stolu leži zidni sat. Vidimo da je njegova kazaljka
za minute u smjeru sjeveroistoka. Za koliko će minuta ista kazaljka biti
u smjeru sjeverozapada?Marko želi napuniti akvarij vodom.
Dimenzije akvarija su 120 cm, 60 cm, 30 cm.
Koliko puta mora nalijevati akvarij posudom od 9 litara?Tri balona koštaju 12 kn više od jednog balona.
Kolika je cijena jednog balona?Iz kvadrata je izrezan najveći mogući krug.
Koliki je postotak otpada?Koliko se četveroznamenkastih brojeva može
napisati samo pomoću znamenaka 0 i 1?
                  

U vreći se nalazi 11 crvenih, 8 bijelih i 6 crnih kuglica.
Koliko najmanje kuglica treba izvaditi iz vreće da bi među
izvađenim kuglicama bile sigurno jedna bijela i jedna crna kuglica?


Sanja ima peti najbolji rezultat, a
ujedno i pedeseti najgori rezultat
na zadnjem natjecanju u školi.
Koliko je učenika sudjelovalo na natjecanju?


Ivan napuše 8 balona svake tri minute.
Koliko će napuhati balona nakon dva sata ako
svaki deseti balon pukne čim se napuše?Koliko je brojeva između 2 i 100 jednaka
kubu nekog prirodnog broja?Ana boja nekoliko drvenih kocaka tako da svaku
stranu kocke oboja ili crnom ili bijelom bojom
uporabivši obje boje za svaku kocku.
Koliko različitih obojanih kocaka može napraviti?


Automobil u 6 minuta prijeđe 9 km.
Koliko će kilometara prijeći za 2 sata?Klokan za 6 sekundi skoči 4 puta.
Koliko mu vremena treba za 10 skokova?
Klokan je odlomio 17 grančica.
Na svakoj grančici bila su 3 ili 4 lista.
Ako su sve grančice imale ukupno 57 listova,
koliko je grančica bilo sa 4 lista?


Petar biciklom krene iz Karlovca u Zagreb.
U isto vrijeme Marko iz Zagreba motorom krene prema Karlovcu,
vozeći istom cestom.
Koji će od njih dvojice biti bliži Karlovcu kada se sretnu na cesti?


                    

Nacrtajte tri kvadrata tako da svaka od devet
prikazanih zvjezdica pripada samo jednom području.


                    

                    

                    

Pješak je prešao 1 km i polovinu ostatka puta.
Da bi prešao cijeli put ostalo mu je još trećina puta i 1 km.
Kolika je duljina cijeloga puta?Osam radnika iskopa kanal, radeći deset dana po šest sati dnevno.
Za koliko bi dana deset radnika, radeći po deset sati dnevno,
iskopalo takav kanal?Tri radnika obavila su neki posao i zaradila 3030 kuna.
Koliko je zaradio svaki ako znamo da je prvi radio pet dana po sedam sati,
drugi tri dana po osam sati, a treći sedam dana po šest sati?


              

Podijelite trapez na četiri dijela
jednakog oblika i jednake veličine.Opseg trapeza je 5, a duljine njegovih stranica
su cijeli brojevi. Kolika su dva najmanja kuta?Na utakmici hokejskog prvenstva bilo je mnogo golova.
U prvom poluvremenu bilo je 6 golova i gostujuća momčad bila je u vodstvu.
U drugom poluvremenu domaćini su zabili 3 gola i postali pobjednici.
Koliko su domaćini ukupno zabili golova?

Ako pet ribiča ulovi pet riba za pet minuta,
koliko će ribiča uloviti sto riba za sto minuta?Matija peca ribe i stavlja ih u košaru.
Da je upecao tri puta više riba nego što ih sada ima,
imao bi 12 riba više. Koliko riba Matija ima u košari?Ena pali svijeće svakih deset minuta.
Svaka svijeća gori 40 minuta, a zatim se gasi.
Koliko svijeća gori 55 minuta nakon paljenja prve svijeće?
Kocka s bridom dugim 1 m razrezana je na kockice s bridom duljine 2 cm.
Te su kockice složene jedna do druge u niz.
Kolika je duljina napravljenog niza?Ako danas zbrojimo godine života
Ane, Borisa i Denisa, zajedno imaju 31 godinu.
Koliko će biti zbroj njihovih godina za tri godine?


                  


Automobil u 6 minuta prijeđe 9 km.
Koliko će kilometara prijeći za 2 sata?
Klokan za 6 sekundi skoči 4 puta.
Koliko mu vremena treba za 10 skokova?


Tata je svakom od svoje četvero djece kupio 5 jabuka.
Karlo je dvije jabuke dao Ani, Ana tri jabuke
Sanji, a Sanja je polovinu jabuka dala Mišku.
Koliko jabuka ima Miško?U ravnini je zadano 7 različitih točaka od kojih 6 pripadaju
istome pravcu. Koliko je različitih trokuta određeno tim točkama?
Ako je P + A + N + P + E + N = 55 i P + E + N = 27,
koliko je A - E?
Svakih 15 minuta bolesnik mora popiti tabletu.
Ako je prvu tabletu popio u 11 : 05 sati kada će popiti četvrtu?Iva ima po jednu kovanicu od 5, 10, 20 i 50 lipa.
Koliko različitih iznosa može platiti pomoću tih kovanica?
U prosincu je mačak prespavao točno tri tjedna.
Koliko je minuta u tome mjesecu bio budan?Koje su godine rođeni ljudi koji su 1993. godine navršili
onoliko godina koliko iznosi zbroj znamenaka godine njihova rođenja?Na utakmici hokejskog prvenstva bilo je mnogo golova.
U prvom poluvremenu bilo je 6 golova i gostujuća momčad bila je u vodstvu.
U drugom poluvremenu domaćini su zabili 3 gola i postali pobjednici.
Koliko su domaćini ukupno zabili golova?Pješak je prešao 1 km i polovinu ostatka puta.
Da bi prešao cijeli put ostala mu je još trećina puta i 1 km.
Kolika je duljina cijelog puta?Janica ima akvarij s ribicama.
Ona ima 12 narančastih ribica više nego bijelih.
Ima 3 bijele ribice manje nego zelene. Zelenih ribica ima 8.
Koliko je ukupno ribica u akvariju?Dva su prijatelja igrala šah puna tri sata.
Koliko je dugo igrao svaki od njih?U konjsku zapregu bila su upregnuta 3 konja.
Prošli su 24 kilometra za 2 sata.
Kolika je bila prosječna brzina svakog konja iz zaprege?Vlak iz Zagreba za Rijeku kreće točno u podne.
Njegova prosječna brzina je 60 km/h.
U istom trenutku kreće vlak iz Rijeke za Zagreb.
Njegova prosječna brzina je 80 km/h.
Kad se ta dva vlaka budu mimoilazila, koji će od njih biti bliži Zagrebu?Gospođa i gospodin Horvat imaju 5 sinova. Svaki od sinova ima jednu sestru.
Koliko je djece u obitelji Horvat?


Stolar ima 15 daski. Svaku treba prepiliti na 6 jednakih dijelova.
Na koliko će ukupno mjesta trebati piliti?

U jednoj je ulici postavljena ulična rasvjeta (samo s jedne strane ulice).
Prvi je stup stavljen točno na početak ulice, a zadnji točno na kraj.
Razmak između svaka dva susjedna stupa je 10 metara.
U toj je ulici ukupno 7 stupova.
Kolika je duljina ulice?

Da bi kupio knjigu, Mario treba platiti 30 kuna
i još pola cijene knjige. Koliko ta knjiga košta?

Može li u jednom mjesecu biti 5 vikenda?
Josip je svojim prijateljima rekao:
"Još prekjučer imao sam 10 godina, a iduće ću godine navršiti 13."
Je li to moguće?
Ako je, kojeg je nadnevka Josipov rođendan?


Ivan sprema jaja u kutije od 6 i kutije od 10 jaja.
Koliko najmanje kutija treba da bi spremio 18 jaja?
U jednom mjesecu tri srijede padaju na parne datume.
Koji dan u tjednu je 18. dan toga mjeseca?
Tri su posude od 14 litara, 9 litara i 5 litara.
Prva je posuda napunjena mlijekom, a ostale su prazne.
Kako ćete podijeliti mlijeko na dvije jednake količine,
ako je dopušteno koristiti samo ove tri posude?


Ako 3 mačke pojedu 3 miša za 3 dana,
koliko miševa će pojesti 7 mačaka za 6 dana?Ako trčite na natjecanju i prestižete
drugu osobu na kojem ste mjestu?Tri osobe pojedu tri kolača za tri dana.
Koliko će kolača pojesti šest osoba za šest dana?


Miš je udaljen od skloništa 20 koraka.
Mačka je udaljena od miša 5 skokova.
Dok mačka jedanput skoči, miš načini 3 koraka,
ali jedan skok mačke iznosi kao 10 miševih koraka.
Može li mačka uhvatiti miša?


Otac je stariji od sina 3 puta
a sin je stariji od sestre 3 puta.
Koliko je godina ocu ako je zbroj njegovih i kćerkinih godina 50?


          

Na koliko se načina od 6 jabuka
mogu uzeti 2 jabuke?
Ti si moj sin, a ja nisam tvoj otac.
Tko je to rekao?

Čovjek živi u kući kojoj svi zidovi gledaju prema jugu.
Pored kuće prolazi medvjed.
Kakve je medvjed boje?
Majina majka ima troje djece.
Jedno se zove Tin, drugo Leo.
Kako se zove treće dijete?


Svako dijete u obitelji ima najmanje 3 brata i najmanje 3 sestre.
Koji je najmanji broj djece u obitelji,
a da su ispoštivani zadani uvjeti?

Neki mjeseci imaju 30, a neki 31 dan.
Koliko ih ima 28 dana?Kako doći najkraćim putom od vrha A do vrha G,
ali tako da se gibamo samo po površini kocke,
a da ne ulazimo u unutrašnjost?


Tri susjeda imali su svaki po 1 kuću i 3 zajednička bunara.
Svaki od njih htio je izgraditi 3 staze i tako spojiti
svoju kuću sa svakim od 3 bunara, ali tako da se nikoje
dvije staze ne presijecaju, bez obzira na to čije su
Staze moraju ići po površini zemlje. Je li to moguće?


        

                         

Ivan slavi rođendan danas, a njegov brat blizanac Tomo
slavi rođendan sljedećeg dana. Kako to?
Mate slavi rođendan danas, a njegov brat blizanac Luka
slavi rođendan preksutra. Kako to?
Koliko postoji troznamenkastih brojeva
koji jednako izgledaju kad ih čitamo zdesna
kao i kad ih čitamo slijeva?
natrag naprijed naslovnica matematika fizika članci

Copyright © 2012. - 2021. Mladen Halapa, Bjelovar, Hrvatska.
This website helps secondary - school pupils to learn mathematics and physics.