Dva brata, Ante i Ivan rođeni su istog dana, u istom mjestu,
iste godine i od istih roditelja, ali nisu blizanci.
Kako je to moguće?


                  


Kako broj 66 povećati za polovicu, a da se
s njime ne obavljaju računske operacije?

Kuharica priprema sendviče, svaki s dvije kriške kruha.
U pakovanju se nalaze 24 kriške kruha. Koliko sendviča
može napraviti od dva i pol pakiranja?Dječak ima isto toliko braće koliko i sestara,
a njegova sestra ima dvaput manje sestara nego braće.
Koliko u toj porodici ima braće i sestara?


Tri brata, Josip, Ante i Franjo različite su starosti.
Josip nije stariji od Franje, a Ante nije stariji od Josipa.
Kažite ime najstarijeg i najmlađeg od njih.              
Brat i sestra imali su jednaku količinu jabuka.
Brat je dao sestri 4 jabuke.
Za koliko je sada sestra imala više jabuka od brata?


     


Napišite 0 pomoću tri petice.
                    


U broju 523685 precrtajte tri znamenke
tako da dobiveni broj bude najmannji.                    


Za koja dva prirodna broja vrijedi da je
njihov zbroj veći od njihovog umnoška?


                    

U 7 kaveza smješteno je 55 zečeva.
Zašto barem u jednom kavezu mora biti neparan broj zečeva?


                          
Djed ima onoliko godina koliko unuk mjeseci,
a ukupno imaju 65 godina.
Koliko je godina djedu, a koliko unuku?


                          

Rep ribe ima 2 kg, a glava onoliko
koliko rep i pola trupa; trup je težak koliko glava i rep.
Koliko je teška riba?Na koliko se različitih načina može obući djevojka
koja ima 5 bluza i 4 suknje?
Kako odmjeriti 4 litre vode pomoću
dvije posude od 3 litre i 5 litara?                          

U jednom mjesecu tri četvrtka su parni datumi.
Koji je dan u tjednu bio 26. dan tog mjeseca?
Ana je bacila kocku 3 puta i ukupno dobila 17 točkica.
Koliko je puta dobila po 6 točkica?
Iva je našla staru knjigu kojoj nedostaje nekoliko stranica.
Na lijevoj stranici piše broj 12,
a na desnoj stranici piše broj 19.
Koliko listova te knjige nedostaje?
Marko sprema jaja u kutije od 6 i kutije od 10 jaja.
Koliko najmanje kutija treba da bi spremio 18 jaja?


Za knjigu je plaćeno 100 kuna i još trećinu njezine cijene.
Kolika je cijena knjige?

Na koliko se načina od 6 jabuka može uzeti 2 jabuke?              

              


Automobil u 6 minuta prijeđe 9 km.
Koliko će kilometara prijeći za 2 sata?

Tri dječaka došla su na igralište s loptama A, B, C različitih boja.
Jedna lopta je siva, druga bijela, a treća plava.
Koje su boje lopte ako je samo jedna od tri izjave istinita:
1) A je plava lopta, 2) B nije plava lopta, 3) C nije siva lopta?
Vlasnik deva nakon smrti ostavi svojim sinovima 17 deva,
s tim da najstariji sin dobije polovinu svih deva, srednji brat dobije trećinu,
a najmlađi devetinu svih deva.
Sinovi nisu znali kako izvršiti podjelu
(jer je svatko trebao dobiti cijeli broj deva).
Kako treba napraviti podjelu?
Ivančica i Sunčica napravile su 25 buketa cvijeća.
U svaki buket stavile su 5 cvjetova. Ivančica je upotrijebila 15
cvjetova više od Sunčice. Koliko je buketa napravila Sunčica?


Karmela, Petra, Lorena i Iva pekle su medenjake.
Ispekle su 168 komada. Karmela i Petra ispekle su jednak broj,
isto tako Lorena i Iva. Koliko su medenjaka ispekle Iva i Petra?
Ubijeni je brat ubojice. Ako ubijeni nema brata, tko je ubojica?Na križanju stoje dva blizanca od kojih jedan uvijek govori istinu,
a drugi laž. Jedan put vodi u selo, a drugi u provaliju.
Možemo li od blizanaca saznati koji put vodi u selo?
Imate 2 užeta. Svako uže može izgorjeti za točno 60 minuta.
Uže ne gori jednoliko (na primjer ako pola užeta izgori za 10 minuta,
druga polovica izgorjet će za 50 minuta).
Uporabom ta 2 užeta izmjerite 45 minuta.


Četiri osobe su na jednoj strani rijeke preko koje je most.
Jako je mračno. Oni imaju svjetiljku, ali samo dvije osobe mogu istodobno
prijeći preko mosta noseći svjetiljku.
Ako znamo da osobe prelaze most za 1, 2, 5 i 10 minuta redom,
mogu li prijeći most za 17 minuta?
(Kada dvoje prelazi most rade to brzinom sporijeg)


U restoranu je 16 stolova, a svaki od njih ima 3, 4 ili 6 stolaca.
Za stolove koji imaju 3 stolca i za stolove koji imaju 4 stolca
može ukupno sjesti 36 gostiju.
Ako znamo da restoran prima 72 gosta, koliko je stolova s 3 stolca?


Katarina ima 38 šibica od kojih sastavlja trokute i kvadrate
pritom iskoristivši sve šibice.
Svaka se stranica trokuta sastoji od 6 šibica.
Koliko ima šibica u svakoj stranici kvadrata?
Zeko Borna svakoga dana pojede ili 10 mrkava ili 2 glavice zelja.
Prošli je tjedan pojeo 8 glavica zelja.
Koliko je mrkava zeko Borna pojeo prošli tjedan?Kapetan Sparrow i njegova gusarska družina iskopali su nekoliko zlatnika.
Plijen su podijelili među sobom tako da je svaki od njih dobio jednak broj zlatnika.
Kada bi bila četvorica gusara manje, tada bi svaki dobio 10 zlatnika više.
Ali, da su pronašli 50 zlatnika manje, tada bi svatko od njih dobio 5 zlatnika manje.
Koliko su zlatnika iskopali?

U bombonijeri je bio određen broj bombona.
Ivan je uzeo petinu i još 4 bombona,
Marija je uzela četvrtinu preostalih i još 3 bombona,
a Ante je uzeo trećinu ostatka i još
2 bombona. Koliko je bombona bilo u bombonijeri
ako je ostalo još 8 bombona?


U tri posude nalazi se 650 litara vode.
Prva posuda sadrži 5 puta manje vode od druge i 7 puta
manje od treće posude. Koliko je vode u svakoj posudi?


Vjedro je do pola puno. Ako dodamo još 2 litre, bit će
tri četvrtine puno. Koliko ukupno litara može stati u to vjedro?

U ljetnom kampu 7 djece jede sladoled svaki dan,
9 djece jede sladoled svaki drugi dan,
a ostala djeca uopće ne jedu sladoled.
Jučer je 13 djece jelo sladoled.
Koliko će djece danas jesti sladoled?

Ivan, Petar i Hrvoje stoje u redu jedan iza drugoga
da bi kupili ulaznice za posjet izložbi. Na koliko načina
mogu stajati u redu?

Ivan ima satove gitare dva puta tjedno, a Hrvoje svaki
drugi tjedan jedan sat. U kojem će tjednu Ivan imati 15 sati gitare
više nego Hrvoje?


Kolač ima 900 grama. Vlatka ga je rasjekla na 4 dijela.
Najveći komad teži koliko i ostala tri zajedno.
Kolika je masa najvećeg dijela kolača?


Svake se godine natjecanje Klokan bez granica
održava trećeg četvrtka u ožujku. Kojega datuma najkasnije
može biti natjecanje?

Kada je budan koala Koko pojede 50 grama lišća na sat.
Ako je Koko jučer spavao 20 sati, koliko je grama lišća pojeo?

Može li se pomoću pet utega od 1, 2, 4, 8 i 16 kg vagnuti
bilo koja masa od 1 do 31 kg, ako se utezi stavljaju
samo na jedan krak vage?Razgovaraju dijete i odrasla osoba: '' Ti si moj unuk '' kaže odrasli.
'' Ali ti nisi moj djed '', odgovori dijete.
Kako je to moguće kad se zna da oboje govore istinu?


U kutiji se nalaze dvije vrste bombona.
Na gledajući, treba uzeti iz kutije nekoliko bombona tako
da među uzetima budu barem dva bombona iste vrste.
Koji najmanji broj bombona treba uzeti?

Tri jednake cijevi napune bazen za 24 sata.
Za koliko bi sati isti bazen napunile dvije od tih cijevi?


Putnički vlak prelazi udaljenost između dva grada za 10 sati,
a teretni za 15 sati. Ako oba vlaka krenu istodobno jedan prema drugome,
za koliko će se sati sresti?Od 10 pataka njih 5 snese jedno jaje svaki dan.
Ostalih pet pataka snese jedno jaja svaki drugi dan.
Koliko je jaja snijelo tih 10 pataka u 10 dana?Biciklist prelazi 5 m u sekundi.
Opseg kotača njegovog bicikla je 125 cm.
Koliko punih krugova načini svaki kotač u 5 sekundi?U finale utrke brzog klizanja ušlo je 10 klizača.
Mladen je prestigao tri klizača više od broja klizača koji su prestigli njega.
Koje je mjesto zauzeo Mladen na kraju utrke?Lujo je imao 7 jabuka i 2 banane.
Dao je dvije jabuke Juri, a Jure njemu za uzvrat nekoliko banana.
Nakon toga Lujo je imao jednak broj jabuka i banana.
Koliko je banana Jure dao Luji?


U ulici je 9 kuća u nizu.
U svakoj kući živi najmanje jedna osoba.
U dvije susjedne kuće živi najviše 6 ljudi.
Koliko najviše ljudi živi u toj ulici?

Svaka biljka u vrtu ima 5 listova ili 2 lista i 1 cvijet.
Sve biljke zajedno imaju 6 cvjetova i 32 lista.
Koliko je biljaka u vrtu?

Zadan je skup prvih tisuću prirodnih brojeva.
Koliko je među njima onih brojeva
koji u svome zapisu ne sadrže znamenku nula?


       

Bacamo dvije igraće kocke
(na kojima su jedna, dvije, tri, četiri, pet ili šest točkica).
Njihovim bacanjem može se dobiti različite brojeve točkica na kockama
(na primjer 5 i 2) ili iste brojeve (na primjer 1 i 1).
Koliko različitih parova brojeva možemo dobiti bacanjem tih dviju kocaka
(slučajevi 1 i 5 odnosno 5 i 1 broje se kao jedna mogućnost)?

       

Lujo je imao 7 jabuka i 2 banane.
Dao je dvije jabuke Juri, a Jure njemu za uzvrat
nekoliko banana. Nakon toga Lujo je imao jednak broj
jabuka i banana.
Koliko je banana Jure dao Luji?

       

U finale utrke brzog klizanja ušlo je 10 klizača.
Marko je prestigao tri klizača više od broja klizača
koji su prestigli njega. Koje je mjesto
zauzeo Marko na kraju utrke?


Od 10 pataka njih 5 snese jedno jaje svaki dan.
Ostalih pet pataka snese jedno jaje svaki drugi dan.
Koliko je jaja snijelo tih 10 pataka u 10 dana?

       


Svaka biljka u vrtu ima 5 listova ili 2 lista i 1 cvijet.
Sve biljke zajedno umaju 6 cvjetova i 32 lista.
Koliko je biljaka u vrtu?       
U Čudesnoj ulici je 9 kuća u nizu.
U svakoj kući živi najmanje jedna osoba.
U dvije susjedne kuće živi najviše 6 ljudi.
Koliko najviše ljudi živi u toj ulici?


Ivana je kupila 3 igračke. Za prvu je platila pola svog novca i još 1 EUR.
Za drugu igračku platila je pola preostalog novca i još 2 EURA.
Na kraju, za treću je igračku dala polovinu preostalog novca
i još 3 EURA te je tako potrošila sav svoj novac.
Koliko je novaca imala na početku?
Vlak ima 12 vagona. Svaki vagon ima isti broj kupea.
Marko putuje u trećem vagonu, u 18. kupeu od lokomotive.
Ivana putuje u 7. vagonu, u 50. kupeu od lokomotive.
Koliko kupea ima svaki vagon?


U nekom razredu vrijedila su dva pravila:
bilo koja dva dječaka nisu rođena isti dan,
a bilo koje dvije djevojčice nisu rođene isti mjesec.
Ako u razred dođe novi dječak ili djevojčica,
jedno od dva pravila se mijenja.
Koliko djece ima u tome razredu?Danas je umnožak godina (u cijelim brojevima) majke i sina 2015.
Kolika je razlika njihovih godina?
Putnički vlak prelazi udaljenost između dva grada za 10 sati,
a teretni za 15 sati. Ako oba vlaka krenu istodobno
jedan prema drugome za koliko će se sati sresti?natrag naprijed naslovnica matematika fizika članci

Copyright © 2012. - 2021. Mladen Halapa, Bjelovar, Hrvatska.
This website helps secondary - school pupils to learn mathematics and physics.